เสวนาวิชาการ
“ตามรอยวรรณคดี
ขุนช้างขุนแผน”การเล่นสักวาทรงเครื่อง
เรื่อง ขุนช้างขุนแผน
ตอน กำเนิดพลายงาม 

 

 ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่๑๐

 

 
 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 หอสมุดแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมครอบครัวนักอ่านครั้งที่ 2
โดยได้รับเกียรติวิทยากร คุณอุษา ศรีนวล (ครูเจ) นักจัดการความรู้จาก TK Park
นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้น้องๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสายใยระหว่างครอบครัวและพัฒนาการของลูกหลาน 
 
 
   

 


-กิจกรรมครอบครัวนักอ่าน ครั้งที่ ๒- กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม เรื่อง "พระราชพิธีและพระเมรุมาศในพระบรมศพและพระศพ"-โครงการวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑

 

 


-โครงการย่ามปัญญา หอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ๑/๒๕๖๒ 

 

 

 
 

หอสมุดแห่งชาติ
 

Free Website Counters