เสวนาวิชาการ
“ตามรอยวรรณคดี
ขุนช้างขุนแผน”การเล่นสักวาทรงเครื่อง
เรื่อง ขุนช้างขุนแผน
ตอน กำเนิดพลายงาม 

 

 

ดาวโหลดแบบตอบรับ โครงการครอบครัวนักอ่าน


ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่๑๐


 

 
 

หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปากรที่2 สุพรรณบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
และกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านทราย
จัดโครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ณ วัดบ้านทราย ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 10-13 กรกฏาคม 2561นางทัศนีย์ เทพไชย ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติเป็นประธานในพิธี 
 
   

 

 

 -โครงการอ่านเขียนเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่2 ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมเพื่อให้หอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี2561

 


 

- โครงการอบรมดูแลรักษาเอกสารโบราณ ณ  วัดบ้านทราย จังหวัดลพบุรี วันที่ ๑๐ -๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

 


- กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม เรื่อง "พระราชพิธีและพระเมรุมาศในพระบรมศพและพระศพ"

 -โครงการวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑

 

 

 


-โครงการย่ามปัญญา ๒๕๖๐ 
 

หอสมุดแห่งชาติ
 

Free Website Counters