เสวนาวิชาการ
“ตามรอยวรรณคดีขุนช้างขุนแผน”การเล่นสักวาทรงเครื่อง
เรื่อง ขุนช้างขุนแผน
ตอน กำเนิดพลายงาม 

 

 
 
 

ผ้าไทย  Thai cloth
 วันที่๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ร่วมโครงการเปิดตลาดนัดความรู้ ค่ายวิชาการ ณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

 

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ นำกิจกรรม "หรรษาอาเซียน" ร่วมกิจกรรม
อ่านสนุกปลุกการเรียนรู้ ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดเชีวิต
ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี มีนักเรียนเข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


   

 

 

 -กิจกรรม "รักการอ่าน สร้างการเรียนรู้" ในโครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี ๒๕๖๐ 

 

 

- โครงการอบรมดูแลรักษาเอกสารโบราณ ณ วัดตำหนักเหนือ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

 


- กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม เรื่อง "พระราชพิธีและพระเมรุมาศในพระบรมศพและพระศพ"

 -โครงการวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑

 

 

 


-โครงการย่ามปัญญา ๒๕๖๐ 
 

หอสมุดแห่งชาติ
 

AmazingCounters.com