โคลงนิราศสุพรรณ : มรดกความทรงจำอันล้ำค่า
วันเสาร์ ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

เชิญชมนิทรรศการโคลงนิราศสุพรรณ "มรดกความทรงจำอันล้ำค่า"
................... ณ ห้องบริการหนังสือพิมพ์และวารสาร


 
 


 
   

 

 

 

 


 -..กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ Board Game

-..กิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย


-..กิจกรรมอ่านโคลงนิราศสุพรรณ บทประพันธ์ของสุนทรภู่ จากต้นฉบับสมุดไทย

ร่วมกับชมรมนักโบราณคดี(สมัครเล่น)เมืองสุพรรณ


-..กิจกรรม “คิดเป็น เล่นได้ วิถีใหม่ New Normal”


-..กิจกรรม “คิดเป็น เล่นได้ วิถีใหม่ New Normal”
 
 

หอสมุดแห่งชาติ


 

free website visitor counter