กิจกรรม “คิดเป็น เล่นได้ วิถีใหม่ New Normal”

วันที่ 19 มีนาคม 2564 หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรม

“ คิดเป็น เล่นได้ วิถีใหม่ New Normal ”

ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2564
โดยมี ร้อยเอกบุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี
นางทัศนีย์ เทพไชย ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ กล่าวรายงาน
วิทยากรโดย “กลุ่มครูสร้างค่าย”

....

....

....

....

....

....

....

 

 
 
 

หอสมุดแห่งชาติ


 

free website visitor counter