กิจกรรมอ่านโคลงนิราศสุพรรณ

วันเสาร์ ที่ ๓ เมษายน๒๕๖๔ หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีเฉลิมพระเกียรติ
ร่วมกับชมรมนักโบราณคดี(สมัครเล่น)เมืองสุพรรณ
จัดกิจกรรมอ่านโคลงนิราศสุพรรณ บทประพันธ์ของสุนทรภู่ จากต้นฉบับสมุดไทย ครั้งที่ ๗
เพื่อศึกษาวิเคราะห์วัฒนธรรมด้านภาษาและวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต
โดยมี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาโบราณ น.ส.เอมอร เชาวน์สวน เข้าร่วมกิจกรรม

.....

....

....

 

 
 
 

หอสมุดแห่งชาติ


 

free website visitor counter